Domů  |  info@tpnet.cz  |  +420 734 613 476

Prodejna SQLMoney S3Money S4Microsoft PartnerESET Silver PartnerJablotron montážní partnerCigler certifikovaný profesionálMicrosoft specialista na malé firmy

Informační systémy TP NET  
EET

EET – evidence elektronických tržeb

V roce 2016 bude pravděpodobně v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. E-tržby jsou moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR.

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy, a jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků de facto představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou. Existovat budou i řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v off-line režimu.

Zavedením elektronické evidence tržeb bude případné podvodné jednání podnikatele pro Finanční správu i zákazníka snadno rozpoznatelné. Systém e-tržeb (EET) umožní efektivněji zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami.

Všechny naše nabízené informační systémy podporují EET

Koho se evidence týká v první fázi

Fungování elektronické evidence tržeb (EET) je velkým krokem do neznáma a prvními pokusnými králíky budou restauratéři a hoteliéři. Pokud podnikáte v příbuzném oboru, z našeho článku zjistíte, jestli se první vlna EET týká i vás.

Elektronická evidence začne platit osmý kalendářní měsíc po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Podle odhadů to bude v listopadu.

Účastníci první vlny EET

Ale nic naplat, EET začne právě v penzionech a hospodách. Z našeho detailního přehledu, zjistíte, jestli se EET bude v první fázi týkat právě vás.

Ubytování:

 • hotely
 • motely, botely
 • ostatní podobná ubytovací zařízení
 • rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 • kempy a tábořiště
 • ubytování v zařízených pronájmech
 • ubytování ve vysokoškolských kolejích nebo domovech mládeže

Stravování:

 • restaurace
 • stánky s občerstvením
 • stravování v mobilních zařízeních (pojízdný stánek)
 • cateringové služby
 • ostatní stravovací služby
 • závodní jídelny
 • školní jídelny, menzy
 • jiné stravovací služby
 • pohostinství

Spolu s tržbami musí v některých případech podniky elektronicky evidovat i spropitné. Podrobně se tomuto problému věnujeme v článku Rádce pro hospodské: kdy spropitné podléhá EET.

Kdo je další na řadě

O nové pokladny se už začínají zajímat i všichni velkoobchodníci a maloobchodníci. Těch se bude EET týkat ve druhé vlně. Ta by měla přijít za 3 měsíce po té první.